Välkommen till StuckBema!

Vi vill göra Sverige vackrare, säkrare och grönare!

Kvalitet

Kunden får en säkerställd kvalitet på produkterna och enklare tillvaro med EN professionell leverantör som installerar och målar.

Helhetsgrepp

Med affärsområden såsom brandskydd,stuckatur, akustik, fogning och måleri, kan StuckBema erbjuda ett helhetsgrepp som är unikt i branschen.

Service

Du får alltid snabba svar från oss. Du kan också ha oss som rådgivare vid planering av exempelvis brandskydd, gipsputslösningar och stuckaturer.

Kommunikation

Vi följer upp att alla inblandade är väl insatta i vad som ska ske. På så sätt blir rätt saker gjorda – på rätt sätt, i rätt tid och till rätt kostnad.

Kompetens

Vi har funnits sedan 1920 och har kontinuerligt utbildat nya stuckatörer och därigenom fört och utvecklat denna hantverkartradition till att bli ett begrepp även vid dagens byggande.

Yrkesstolthet

Våra medarbetare lämnar inget arbete halvgjort. Våra mästare tar sitt yrke och sin yrkestitel på största allvar, både i sitt hantverk och i att lära upp nya medarbetare.

NYHETER

StuckBema på Facebook

Ring oss

08 - 580 100 40

Daniel Hillman

Arbetsledare/kalkylator
Stuckatur
0709-76 73 59

daniel.hillman
@stuckbema.se

Juliette Marchesini

Kalkylator/säljare
Stuckatur
076-247 69 97

juliette.marchesini
@stuckbema.se

Inge Forsberg

Arbetsledare
Brandskydd
0709-76 73 57

inge.forsberg
@stuckbema.se 

Jan Larsson

Ekonomiansvarig

Lotta Hedman

lotta@stuckbema.se

SAMARBETSPARTNERS

Leverantörer

Fack & förbund

Övrigt