Stucco Italiano logo

Travertino

– Travertino är grovt till utseendet men behagligt att vidröra.

Ytan framhäver en naturlig skuggning.

Den påminner om en antik romersk marmor, travertin. Putsen används för att få fram en Toscana travertin effekt men det är också grundmaterialet för att få fram andra utseenden så som ”Crocodile” och ”reptilhud”. Man kan med fördel också dela in den putsade ytan i en kvaderputs för att få en effekt utav att det är en vägg utav murade stenar.

Travertino ska betraktas som en natursten vad gäller vattentålighet. Produkten är naturligt vit och kan färgsättas med vårt smarta färgsystem.

Rumsavdelare i tadelakt

Referensbilder