Fiberbetong

Balkongfronter är bara ett exempel på vad StuckBema kan göra med fiberbetong i större serier. Resultatet – en tilltalande front med hög hållfasthet och låg vikt som går snabbt att montera. Interiördetaljer som pelare, utsmyckning utomhus och fasadstuckaturer är exempel på vad StuckBema tillverkar av fiberbetong i mindre serier eller i enstaka exemplar.

Genom att använda fiberbetong kan du designa med mindre material och ändå få ett element som tål hög belastning. De inbyggda fibrerna motverkar också sprickbildning i betongen och bidrar även till att laster fördelas jämt i materialet.