Fiberbetong

Stuckbema erbjuder marknadens mest högkvalitativa fiberbetong för byggprojekt av alla slag. Läs mer om hur vi arbetar med materialet nedan, eller kontakta oss direkt på 0709-76 73 59 eller via daniel.hillman@stuckbema.se!

Vad är fiberbetong?

Fiberbetong utgörs av en blandning av sand, cement, glasfiber och kolfiber. Det robusta och tillförlitliga materialet används vid en lång rad olika byggnationer och för varierande syften.

Tillsättningen av fiber vid byggnationer är ett välbeprövat koncept som använts i tusentals år. Från byggandet av Kinesiska muren och tillämpning av halm i syfte att skapa robust vinterväg – och fortsatt in i den moderna tidsåldern. Idag används fiber för att skapa starka och hållbara konstruktioner, och fiberbetong är ett effektivt sätt att åstadkomma just detta.

Stuckbema och fiberbetong

På Stuckbema jobbar vi med fiberbetong för att erbjuda våra kunder lösningar som är både lätta, starka och hållbara. Ett minst sagt vinnande koncept vid många typer av byggprojekt. Vi använder oss av infäsnings- och montagedetaljer i kombination med fiberbetong. Detta ger både goda brandegenskaper och en näst intill fullständig kreativ frihet för såväl arkitekter som formgivare.

Att arbeta med fiberbetong resulterar i tunna konstruktioner som kräver mycket mindre volymer cement, sand och armering. Detta innebär i förlängningen att vår fiberbetongproduktion har ett koldioxidavtryck som är mellan 4-7 gånger mindre än traditionell betongproduktion. Viktminskningen reducerar och underlättar också för transportbehovet vilket gör att materialet är säkrare att hantera på arbetsplatsen.

Fördelarna med fiberbetong

Fiberbetong har flera fördelar jämfört med traditionell betong. Här är några av de viktigaste aspekterna att känna till om materialet:

Miljövänligt

Fiberbetong innebär en cirka 5 gånger lägre cementförbrukning än vanlig betong med motsvarande prestanda. Detta bidrar till reducerad miljöpåverkan.

Starkt och lätt

En tjocklek på 1-2 cm fiberbetong ger samma styrka som 10 cm gjuten betong. Denna viktreducering underlättar hantering och montering och bidrar till en tryggare arbetsmiljö.

Formbart

Fiberbetong kan skapas i exakta geometriska och organiska former med stor precision. Denna egenskap gör att det kan användas i såväl bärande konstruktioner som vid dekoration av olika slag. Materialet kan formgjutas eller putsas på plats vilket underlättar arbetet väsentligt.

Hållbart

Fiberbetong har en livslängd på mer än 100 år. Under ett helt sekel klarar sig materialet alltså utan tekniskt underhåll då det står starkt mot både väder, vind, extrem värme och kyla. Fiberbetongen kan också brandklassas.

Ekonomiskt

Som tidigare nämnts är två starka egenskaper hos fiberbetong – i jämförelse med vanlig betong – dess blygsamma vikt och volym. Dessa egenskaper gör att kostnaderna för material, packning, montering och transporter kan reduceras kraftigt.

Användningsområden för fiberbetong

Fiberbetong är en ovärderlig resurs i en mängd olika byggrelaterade projekt. Materialet kan användas för fasader, som balkongfront, i pelare eller som en vital del av diverse konstruktioner. Fiberbetong kan också användas för att skapa dekorativa element i inredning, möbler och även konst. Detta ger stor frihet när det kommer till i färg, form, mönster och ytor.

Varför välja Stuckbema för dina fiberbetongprojekt?

Stuckbema är det självklara valet för dina fiberbetongsprojekt av flera skäl. Till att börja med besitter vi lång erfaren av att arbeta med materialet. Vårt team erbjuder stor och bred expertis vilket är centralt för att kunna säkerställa framgångsrika byggprojekt. Vi använder oss dessutom av de bästa råmaterialen och de senaste teknikerna inom produktion av fiberbetong. Detta gör att vi kan erbjuda dig som kund produkter av allra högsta kvalitet i alla lägen.

På Stuckbema vet vi att varje projekt är unikt. Därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar inom fiberbetong som passar dina specifika behov och krav. Vårt mål är att alltid överträffa kundens förväntningar och att leverera produkter som är både kostnadseffektiva och miljövänliga.

Kontakta oss för att snacka fiberbetong och för att veta mer om hur våra produkter kan bidra till ditt byggprojekt!