Stuckatur

Stuckatur – ett byggmaterial och en konst som blomstrat i årtusenden har en självklar plats i modern arkitektur och byggnation. Förutom de obegränsade formmöjligheterna är brandsäkerhet, formbeständighet och miljövänlighet några av de materialegenskaper som gör att allt fler väljer stuckaturlösningar i modern arkitektur och form. Vi erjbuder ett brett standardprogram av kvalitetsstuckatur men även omsorsfulla renoveringar och nytillverkning av klassiska fasader och interiör.

Stuckatur är ett klassiskt hantverk där beprövad kunskap möter ny teknologi och nytt tänkande. Ett högt kvalitetstänkande ingår i våra stuckatörers vardag. Med dessa krav följer noggrann dokumentation, kvalitetsrutiner och egenkontroll. Vi kan därför garantera att det vi levererar håller önskad kvalitet.

Idag används stuck både inom restaureringskonst och samtidsarkitektur och har behållit sin plats i byggnadskonsten inom framför allt slät vägg- och takbehandling. Förutom detta har den moderna stuckaturen använts för t.ex. komplexa innertakskonstruktioner och kupoler.

Stuckbema har en mycket omfångsrik formbank med stuckaturer att utgå ifrån. Här hittar du det mesta. Söker du något annat eller vill göra något helt nytt kan vi tillverka unika formar för att sedan specialtillverka det i vår egen verkstad.
Form är vår passion… Läs mer om Stuckatur.

Läs gärna mera om ny klassiskarkitektur på Wikipedia

För att se vårt fullständiga sortiment av stuckatur besök gärna
https://www.gipsstuckaturer.se