logo

Beton Stucco

Detta är ett putsbruk vi har tagit fram för att enkelt kunna imitera betong på flera olika vis. Putsen består utav huydralisk kalk, cement och marmor-damm.

Det har under det senaste årtiondet blivit allt mer populärt med nakna betongytor i våra hem, exlusiva butiker och andra utrymmen.

Beton Stucco levereras som ett ljus-grått pulver som endast behöver blandas med vatten. Beton Stucco kan putsas på väggar, objekt och möbler bland annat.

Produkten kan också pigmenteras med vårt smarta färgsystem.

Referensbilder