Modern Stuckatur

Idag används stuck både inom restaureringskonst och samtidsarkitektur och har behållit sin plats i byggnadskonsten inom framför allt slät vägg- och takbehandling.

Förutom detta har den moderna stuckaturen använts för t.ex. komplexa innertakskonstruktioner och kupoler.

Referensbilder

Kontakta mig för information / offert

Daniel Hillman

Arbetsledare/Kalkulator
Stuckatur/Akustik
0709-76 73 59