Modern Stuckatur

Idag används stuck både inom restaureringskonst och samtidsarkitektur och har behållit sin plats i byggnadskonsten inom framför allt slät vägg- och takbehandling.

Förutom detta har den moderna stuckaturen använts för t.ex. komplexa innertakskonstruktioner och kupoler.

Referensbilder

Kontakta mig för information / offert

Johan Lundqvist

Arbetsledare
Stuckatur/Akustik
0709-942712