Fiberbetong

Genom att använda fiberbetong kan du designa med mindre material och ändå få ett element som tål hög belastning.

Balkongfronter är bara ett exempel på vad StuckBema kan göra med fiberbetong i större serier. Resultatet – en tilltalande front med hög hållfasthet och låg vikt som går snabbt att montera. Interiördetaljer som pelare, utsmyckning utomhus och fasadstuckaturer är exempel på vad StuckBema tillverkar av fiberbetong i mindre serier eller i enstaka exemplar.

Genom att använda fiberbetong kan du designa med mindre material och ändå få ett element som tål hög belastning. De inbyggda fibrerna motverkar också sprickbildning i betongen och bidrar även till att laster fördelas jämt i materialet..

 

Referensbilder

Kontakta mig för information / offert

Johan Lundqvist

Projektledare
Fasadbeklädnad/Akustik
0709-942712