Välkommen till StuckBema!

Underentreprenörer med helhetsgrepp

Kvalitet

Kunden får en säkerställd kvalitet på produkterna och enklare tillvaro med EN professionell leverantör som installerar och målar.

Helhetsgrepp

Med affärsområden såsom brandskydd, akustik, fogning och måleri, kan StuckBema erbjuda ett helhetsgrepp som är unikt i branschen.

Service

Du får alltid snabba svar från oss. Du kan också ha oss som rådgivare vid planering av exempelvis brandskydd, gipsputslösningar och stuckaturer.

Kommunikation

Vi följer upp att alla inblandade är väl insatta i vad som ska ske. På så sätt blir rätt saker gjorda – på rätt sätt, i rätt tid och till rätt kostnad.

Kompetens

Vi har funnits sedan 1920 och har kontinuerligt utbildat nya stuckatörer och därigenom fört och utvecklat denna hantverkartradition till att bli ett begrepp även vid dagens byggande.

Yrkesstolthet

Våra medarbetare lämnar inget arbete halvgjort. Våra mästare tar sitt yrke och sin yrkestitel på största allvar, både i sitt hantverk och i att lära upp nya medarbetare.

”Med grunden i stuckatur har Stuckbema genom åren utvecklat affärsområden såsom brandskydd, akustik, fogning och måleri. Detta har gett Stuckbema en unik position i branschen då vi kan erbjuda ett helhetsgrepp för våra kunder.”

Jan Larsson - VD StuckBema AB

NYHETER

StuckBema på Facebook

StuckBema på Instagram

Ring oss

08 - 580 100 40

Patrik Eriksson

Arbetsledare
Stuckatur/Akustik
070-976 73 51

patrik.eriksson
@stuckbema.se

Conny Rosén

Arbetsledare
Stuckaturtillverkning
08-59036165

conny.rosen
@fpsbrandskydd.se

Daniel Hillman

Arbetsledare
Stuckatur
0709-767359

daniel.hillman
@stuckbema.se

Peter Hellström

Avdelningsansvarig 
Brandskydd
0703-463685

peter.hellstrom
@stuckbema.se

Inge Forsberg

Arbetsledare
Brandskydd
0709-767357

inge.forsberg
@stuckbema.se 

Sara Berlin

Ekonomiansvarig
Administration
0709-767355

sara
@stuckbema.se

Juliette Marchesini

Projektledning 
Försäljning
076-247 69 97

juliette.marchesini
@stuckbema.se

Jan Larsson

VD

0704-676544

jan.larsson
@stuckbema.se

Erik Jonuks

Styrelseledarmot

0703-850890

Gunnar Wahlsten

Styrelseledarmot

0706-801632

SAMARBETSPARTNERS

Leverantörer

Fack & förbund

Övrigt