Företaget som är så mycket mer än bara gips!

StuckBema står för kvalitet, kompetens och yrkesstolthet. Att säkra att slutresultatet blir som avtalat är vårt främsta mål. Våra medarbetare är alla mycket erfarna inom sina områden. Inpräglat i dem är viljan att göra ett bra jobb. Samtliga arbetar efter ett effektivt och beprövat kvalitetssystem som medför att du får garanti på vårt arbete. Vi har också djup specialistkompetens inom våra affärsområden. Det gör att du i alla situationer kan ha oss som rådgivare och bollplank för att hitta lösningen som är mest lämplig.

 

 


STUCKATUR


Renovering eller nytillverkning? Oavsett vilket är stuckatur ett gediget hantverk där höga estetiska ambitioner möjliggörs tack vare obegränsade formmöjligheter.
Våra stuckatörer har lång praktisk erfarenhet, sinne för utformningsdetaljer och stor materialkunskap. Värnar du om miljön är våra stuckaturer baserade på
certifierat naturmaterial.GIPSPUTS


StuckBema arbetar med allt inom gipsputs, specialputs och fasadlösningar. Våra hantverkare är erfarna och utför en noggrann egenkontroll. Du får alltid garanti på vårt jobb. Den gipsputs vi använder är miljövänlig, brandklassad och godkänd för våtrum. Du kan anlita oss för gipsputsarbeten vid nybyggnation, renovering och lagning av skador.FIBERBETONG


Formbart, starkt och lätt är en intressant kombination av egenskaper. Fiberbetong är enligt oss ett rationellt sätt att få lättare konstruktioner med bibehållen hållfasthet.
Dessutom gör fiberbetongens formbarhet att du kan designa traditionella byggelement och inredning på ett nytt sätt. Fiberbetong ger dig många möjligheter, både i storskaliga
serier och i enstaka exemplar.AKUSTIKPUTS


God design v/s bra akustik är match som alltjämt pågår för många. Ofta blir det en kompromiss där antingen ljudmiljön får stryka på foten eller där arkitektens vision naggas i kanten. StuckBemas långa erfarenhet av akustikputs gör att du får ihop höga krav på estetisk utformning med de normer som finns kring ljudklassning för olika lokaler och miljöer.
Brandskyddsisolering, Brandskyddsmålning, Brandtätning. Stockholm Brandskydd är en registrerad underavdelning inom företaget
StuckBema AB, viket är avdelningens juridiska namn. Här åtar vi oss fullskaliga brandskyddsprojekt över hela landet. Med Stockholms Brandskydd som partner får du även tillgång till värdefull specialistrådgivning inom brandskyddsmålning, brandtätning, brandavskiljning, brandisolering och brandinklädnad.


.